Privacyverklaring

Privacyverklaring  HOEMAT.Nederland entreematten:

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

HOEMAT.Nederland entreematten (verder HOEMAT genoemd) verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening.
In deze privacyverklaring geef ik een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Voorletters (voornaam) en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Bedrijfsgegevens:
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Voor de dienstverlening van HOEMAT worden geen gegevens vastgelegd met betrekking tot huidskleur, ras, geloof, politieke opvatting en/of seksuele geaardheid.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK (COOKIES)

HOEMAT gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren.HOEMAT gebruikt alleen cookies, waarvoor geen toestemming is vereist.

Cookies plaatsen mag:
Als de cookie noodzakelijk is voor de werking van de website.
Als de cookie wordt gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe een bezoeker door de website surft. Deze informatie kan de website-eigenaar gebruiken om zijn website te verbeteren. Dat mag alleen als de cookie geen grote inbreuk maakt op uw privacy.  De website-eigenaar mag deze gegevens dan niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En hij mag deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.
Hoe kunt u de cookies weer verwijderen?Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het programma waarmee u webpagina’s bekijkt. Dit programma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox en Safari. U kunt de helpfunctie van uw internetbrowser gebruiken om te kijken hoe u cookies kunt verwijderen.

HOEMAT VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS, VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

 • Ten behoeve van de dienstverlening.
 • Ten behoeve van Facturatie.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen mailen en/of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • HOEMAT gebruikt alleen cookies, waarvoor geen toestemming is vereist voor het in kaart brengen van website bezoek.  De verkregen informatie is anoniem en niet te herleiden tot een persoon.

HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

 • HOEMAT bewaart informatie gedurende minimaal zeven jaren, om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.
 • Het bewaren gebeurt  zowel op papier als digitaal:
  • Papier
  • Digitaal via Cloudsoftware
   persoonsgegevens
   wachtwoorden
   inloggegevens
   Digitaal (lokaal opslag)  beveiligd met  256-bit AES sleutel
   Digitaal (cloud opslag) beveiligde servers bij een Nederlandse partij met wachtwoord beveiligd
   SSL encrypted verbinding
   Versleuteld met  256-bit AES sleutel
   Wachtwoord beveiligd
   Hoe lang worden gegevens bewaard
   HOEMAT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens en dossiers gedurende maximaal zeven jaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.  De dossiers kunnen op verzoek worden overgedragen waarbij de wettelijke bewaarplicht eveneens wordt overgedragen. Hiervoor zal een vrijwaring moeten worden getekend.

INFORMATIE DELEN MET DERDEN

HOEMAT bewaart uw gegevens uitsluitend voor intern gebruik en zal indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting deze verstrekken aan derden. Hierover wordt met u overlegd.

Met bedrijven (bijv. voor hosting en domeinregistratie ) die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. HOEMAT ziet hier op toe en blijft hiervoor verantwoordelijk.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe maakt u persoonlijk een afspraak. U neemt een  geldig legitimatie bewijs mee. Indien u besluit gegevens te verwijderen of aan te passen, vraag ik u om een schriftelijke vrijwaring als dit binnen de termijn van de wettelijke bewaarplicht valt.

BEVEILIGING

HOEMAT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
– Websites
Onze websites zijn voorzien van een SSL certificaat. Met SSL wordt je informatie versleuteld en vertrouwelijk verzonden.
– E-mail
E-mail wordt verstuurd over een SSL/TLS beveiligde verbinding.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.